Inschrijvingen

De leiding gaat rond om uw zoon te komen inschrijven, maar soms is dat niet mogelijk. Daarom kan u er ook voor kiezen om uw zoon online te schrijven. Dat kan via het onderstaande adres:

https://chirokalfort.be/inschrijvingen-2021-2022/

Als er nog vragen mochten zijn, kan je altijd een van de leiders contacteren. Voor contactgegevens verwijzen we je graag door naar onze leidingspagina: https://chirokalfort.be/leiding/. Natuurlijk kan je hen ook elke zondag aanspreken.

Het lidgeld voor één jaar bedraagt 25 euro. Hiermee wordt de verzekering tegen ongevallen en de aansluiting bij Chiro Nationaal betaald. Lidgeld voor de jongens kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE16 7332 3230 0074. Gelieve in de mededeling de naam en de afdeling van uw zoon te vermelden.

Sinds het werkjaar 2015-2016 werken we met een nieuw dranksysteem voor alle groepen. Sloebers, speelclubs en rakkers betalen bovenop het inschrijvingsgeld een bedrag van 20 euro en toppers, kerels en aspiranten 40 euro. Hiermee kunnen zij een heel jaar drinken op de Chiro. Dit bedrag mag in het begin van het jaar samen met het lidgeld betaald worden.

!! De inschrijving is pas officieel wanneer het inschrijvingsgeld is betaald !!

Weekends

In de maanden februari en maart gaan alle afdelingen één keer op weekend, alleen de Aspi’s zullen twee keer op weekend gaan. De Sloebers en de Speelclubs zullen samen op weekend gaan, zij nemen enkele vrijwillige ouders mee om te koken. De Rakkers en Toppers zullen wederom samen op weekend gaan, de kokers bestaan uit enkele oudleiders. De Kerels en Aspi’s zullen apart op weekend gaan. Aangezien de oudere groepen meer consumeren dan de jongere groepen, zullen de weekendprijzen verschillen van afdeling.

Prijzen

Sloebers – Toppers30 euro
Kerels 35 euro
Aspiranten35 euro

Kamp

Elk jaar gaat Chiro Kalfort op kamp van 11 juli tot en met 21 juli. De leiders van de twee jongste groepen zullen bij jullie op bezoek komen met het inschrijvingspapier en ze zullen de nodige informatie over het kamp verschaffen. Voor de 4 oudste groepen vragen wij aan de ouders om het inschrijvingspapier in te vullen en bij de leiders in te dienen. Het kampgeld bedraagt 150 euro en kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE16 7332 3230 0074. Gelieve in de mededeling de naam en de afdeling van uw zoon te vermelden. Het inschrijvingspapier voor het kamp vindt u hieronder.

De meisjes
Door op onderstaande link te klikken, komt u automatisch op de site van onze allerleukste buren terecht: de Chiromeisjes van Kalfort.