UPDATE 4 – Coronavirus

Op basis van de meest recente overheidsmaatregelen worden alle Chiro-activiteiten al zeker afgelast tot 18 mei. Dat wil dus zeggen dat alle Chirozon- en zaterdagen, contactmomenten tussen leiding, (meerdaagse) activiteiten, weekends, evenementen, geldacties en cursussen tot 18 mei afgelast of uitgesteld moeten worden. Dit is géén vrijblijvend advies. Daarbij is de kans reëel dat deze ook na 18 mei nog verlengd zullen worden.

Daarbij worden massa-evenementen tot en met eind augustus verboden. Wat dat concreet betekent voor Chirofuiven en eetfestijnen is voorlopig nog onduidelijk. Hetzelfde advies (zie hieronder) blijft dus van kracht. Mede op vraag van de jeugdsector werd voorlopig nog geen uitspraak gedaan over de kampen. Ook hiervoor blijft ons advies hetzelfde.

We hopen eind mei te weten of het kamp en de Kermis kan doorgaan. Binnenkort volgt ook meer informatie over het kamp.

De meisjes
Door op onderstaande link te klikken, komt u automatisch op de site van onze allerleukste buren terecht: de Chiromeisjes van Kalfort.