Besmetting met COVID-19 in Chiro Kalfort

Beste ouder,

Bij de leidingsploeg in bubbel 1 (sloebers, speelclubs en rakkers) werd een besmetting met COVID-19 vastgesteld op woensdag (14/10) volgend op onze wekelijkse zondagactiviteit.
We kunnen ons voorstellen dat u hierover bezorgd bent en wenst te vernemen wat het effect op uw kind kan zijn. Sciensano bepaalt de procedures die nu gevolgd moeten worden.

Welke maatregelen worden er genomen?
De eerstvolgende zondag (18/10) zal de Chiro niet kunnen doorgaan en bekijken we wat de invloed is voor de komende weken.
De leiding gaat na met wie deze besmette persoon allemaal contact heeft gehad tijdens onze Chiroactiviteiten. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de leeftijd van de besmette persoon, de duur en de intensiteit van een contact) zullen er andere maatregelen genomen worden. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen nauwe en oppervlakkige contacten van de COVID-19-patiënt.

Wat kan u doen?
De kinderen uit bubbel 1 vallen door hun leeftijd onder de categorie ‘oppervlakkige contacten’ met een laag risico.
We raden aan:
Extra sociale contacten of verplaatsingen even te vermijden.
Extra waakzaam te zijn voor ziektesymptomen.
Bij ziektetekens de huisarts telefonisch te contacteren.

We vinden het uiteraard heel erg jammer dat we onze activiteiten tijdelijk moeten stopzetten, maar de gezondheid van jullie kinderen komt natuurlijk op de eerste plaats.
Van zodra onze Chiroactiviteiten opnieuw veilig kunnen worden opgestart laten we dit tijdig weten.

Indien u nog verdere vragen heeft kan u contact opnemen met de leiding van uw kind.

Ook op onderstaande websites vindt u nuttige informatie.
www.info-coronavirus.be
https://www.watwat.be/c…/met-hoeveel-mensen-mag-ik-afspreken
Heeft u nog een vraag?
Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

Vriendelijke groeten en hopelijk tot snel,
Leiding Chiro Kalfort

De meisjes
Door op onderstaande link te klikken, komt u automatisch op de site van onze allerleukste buren terecht: de Chiromeisjes van Kalfort.